Właścicielem strony zbrojownia.eu jest Zbrojownia Sp. z o.o. - spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000507863, NIP 7182140028, REGON 200852620.

Zbrojownia Sp. z o.o. posiada koncesję MSW nr B-056/2014 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej www.zbrojownia.eu podlega zastrzeżeniom prawnym wskazanym poniżej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie niniejszych zastrzeżeń prawnych jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej www.zbrojownia.eu. Powiązane ze stroną wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na stronie internetowej www.zbrojownia.eu, stanowią własność administratora domeny lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa administrator domeny www.zbrojownia.eu niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w dowolny sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem.

W zakresie polityki prywatności dane użytkownika udostępniane lub pobierane z uwagi na ustawienia serwera obsługującego stronę internetową www.zbrojownia.eu w związku z odwiedzinami na stronie www.zbrojownia.eu, są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia strony www.zbrojownia.eu i administrowania nią. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały i opracowania dostępne na stronie internetowej www.zbrojownia.eu mają charakter informacyjny.

Pliki cookies

W celu stałego udoskonalania strony, w tym w szczególności w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w ramach naszego serwisu używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić te ustawienia i dokonać ich zmian. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie ich w swoim urządzeniu końcowym jak również na ich odczytywanie.